Nejnovější

Evropská investiční banka se stala řádným členem ARI

Evropská investiční banka (EIB) se od března 2021 stala řádným členem Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s. (ARI). Aktivně se tak zapojí do přípravy společných konferencí, komunikačních aktivit a zároveň zintenzívní spolupráci s ostatními členy ARI v rámci pracovní skupiny pro financování infrastruktury. Spolupráce se bude soustředit především na oblast infrastruktury, podpory PPP projektů a naplňování cílů Zelené dohody pro Evropu.

ARI působí jako think-tank soukromého sektoru pro veřejnou infrastrukturu, sjednocující zájmy a názory více než 50 významných infrastrukturních dodavatelů a institucí – projektových a inženýrských kanceláří, stavebních společností, bank, investorů a poradců. ARI prosazuje osvědčenou mezinárodní praxi v přípravě, realizaci a financování projektů veřejné infrastruktury.

Přečíst

Pozvánka na on-line konferenci

Svaz podnikatelů ve stavebnictví a SEKURKON s.r.o. vás zvou na on-line konferenci Pilotní projekty BIM v resortu Ministerstva dopravy ČR a získané zkušenosti, která se uskuteční v úterý 25. května 2021 od 9.00 hod.

Přečíst

Nová tramvajová trať Modřany – Libuš

V druhé polovině února 2021 nabylo právní moci Stavební povolení stavebního úřadu (odbor pozemních komunikací a drah) Magistrátu hlavního města Prahy pro stavbu tramvajové trati Modřany – Libuš, 1. etapa. Zároveň byl vydán čistopis dokumentace, podle níž proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby. Investor Dopravní podnik Praha hodlá vypsat tuto veřejnou zakázku v nejbližší době. Dokumentaci ke stavbě cca 1,7 km dlouhého úseku nové trati se 4 páry zastávek zapracovala ve všech stupních naše společnost.

Přečíst

Abychom si rozuměli. SNIM je společný jazyk pro digitalizaci stavebnictví.

To se před pár lety sešel na večírku zadavatel, projektant a zhotovitel a bavili se o tom, jak by rádi využívali při realizaci stavebních zakázek BIM, tedy způsoby realizace zakázek, které nabízí digitalizace. Každý z nich ale používal jiné programy a označení, a tak se spolu nemohli domluvit. Zkrátka, chyběl jim pro digitální prostředí jednoduchý společný jazyk … Začalo to možná trochu jako vtip, ale v podstatě takto se zrodila myšlenka na vytvoření jednotného standardu, který by výrazně zefektivnil všem výše uvedeným aktérům práci na stavebních zakázkách.

Přečíst