Nejnovější

Nová tramvajová trať Modřany – Libuš

V druhé polovině února 2021 nabylo právní moci Stavební povolení stavebního úřadu (odbor pozemních komunikací a drah) Magistrátu hlavního města Prahy pro stavbu tramvajové trati Modřany – Libuš, 1. etapa. Zároveň byl vydán čistopis dokumentace, podle níž proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby. Investor Dopravní podnik Praha hodlá vypsat tuto veřejnou zakázku v nejbližší době. Dokumentaci ke stavbě cca 1,7 km dlouhého úseku nové trati se 4 páry zastávek zapracovala ve všech stupních naše společnost.

Přečíst

Abychom si rozuměli. SNIM je společný jazyk pro digitalizaci stavebnictví.

To se před pár lety sešel na večírku zadavatel, projektant a zhotovitel a bavili se o tom, jak by rádi využívali při realizaci stavebních zakázek BIM, tedy způsoby realizace zakázek, které nabízí digitalizace. Každý z nich ale používal jiné programy a označení, a tak se spolu nemohli domluvit. Zkrátka, chyběl jim pro digitální prostředí jednoduchý společný jazyk … Začalo to možná trochu jako vtip, ale v podstatě takto se zrodila myšlenka na vytvoření jednotného standardu, který by výrazně zefektivnil všem výše uvedeným aktérům práci na stavebních zakázkách.

Přečíst

Chytrá Evropská - Rozhovor s Prof.Dr.Ing. Miroslavem Svítkem

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT a během studia ještě absolvovat obor akordeon na Státní konzervatoři v Praze. Svoji profesní dráhu spojil s Fakultou dopravní ČVUT, kde byl v roce 2008 jmenován profesorem. V roce 2015 se stal historicky prvním prezidentem Českého klastru chytrých měst (Czech Smart City Cluster) a pracovně jsme se setkali při realizaci několika odborných konferencí zaměřených na problematiku Smart Cities

Přečíst

Zkušenosti s projektováním v BIM na zakázkách pro Deutsche Bahn

Již cca 2 roky se SUDOP PRAHA, a. s. účastní projektových prací v Německu pro investora Deutsche Bahn (DB Netz a DB Station and Services). Tento hlavní investor na německých drahách převzal všeobecnou iniciativu spojenou s BIM a již nyní většinu projektů takto vypisuje.

Přečíst