Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky pravděpodobně ukládají do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat. Naše soubory cookies samy o sobě neidentifikují jednotlivého uživatele, identifikují pouze zařízení, které používáte, a to pomocí náhodně generovaného identifikačního kódu.

Jak cookies dělíme?

Cookies je možné dělit na základě několika hledisek, např. podle jejich účelu, původu nebo doby uložení. Z hlediska účelu dělíme cookies zpravidla na cookies technické, analytické, statistické nebo marketingové. Původem cookies se rozumí strana, která cookies na web umisťuje. Může jím být přímo vlastník či správce webové stránky (tzv. „cookies první strany“) či třetí strana (tzv. „cookies třetí strany“). Z hlediska doby uložení pak rozdělujeme cookies zpravidla na tzv. „session cookies“, které jsou uloženy pouze po dobu do uzavření internetového prohlížeče a tzv. „persistent cookies“, které jsou v koncovém zařízení uloženy na předem definovanou dobu.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu SUDOP GROUP a.s. a všech funkcí, které nabízí. Používají se zejména pro přenos komunikace prostřednictvím elektronické komunikační sítě. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány. Ukládání těchto cookies nevyžaduje předchozí souhlas uživatelů webových stránek. Její provozovatel o jejich používání uživatele pouze informuje.

Analytické cookies

Analytické cookies umožňují sledovat a analyzovat provoz webu a používání webové stránky v reálném čase. Data chování v reálném čase umožňuji vždy nabízet relevantní obsah a předcházet specifickým chybám zobrazení. Použití analytických cookies je podmíněno předchozím souhlasem uživatele. Bez takového souhlasu nelze analytické cookies využívat.

Statistické cookies

Statistické cookies sbírají informace o provoz webu a používání stránky uživateli. Tyto cookies jsou anonymní a slouží ke zlepšování fungování stránky. Použití analytických cookies je podmíněno předchozím souhlasem uživatele. Bez takového souhlasu nelze statistické cookies využívat.

Marketingové cookies

Marketingové cookies shromažďují osobní údaje o uživateli z marketingového hlediska. Např. shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka apod. Používání marketingových cookies je podmíněno předchozím souhlasem uživatele. Bez takového souhlasu nelze marketingové cookies využívat. Společnost SUDOP GROUP a.s. v současné době marketingové cookies nevyužívá.

Cookies používané na webové stránce SUDOP GROUP a.s.

Na webu SUDOP GROUP a.s. jsou používané následující cookies.

Název Vydavatel Typ Doba zpracování Popis a účel Umisťující osoba
_ga Google HTTP Cookie 2 roky Registruje unikátní identifikátor, který se používá pro generování statistických dat, jak návštěvník webovou stránku používá. sudop-group.cz
_ga_# Google HTTP Cookie 2 roky Google Analytics používá tuto cookie, aby byla získána data o počtu návštěv webové stránky uživatelem a také data první i nejaktuálnější návštěvy. sudop-group.cz
_gat Google HTTP Cookie 1 den Google Analytics používá tuto cookie, aby limitovalo počet dotazů. sudop-group.cz
_gid Google HTTP Cookie 1 den Registruje unikátní identifikátor, který se používá pro generování statistických dat, jak návštěvník webovou stránku používá. sudop-group.cz

Lze zakázat používání souborů cookies?

S výjimkou technických cookies není možné jejich využívání bez předchozího souhlasu uživatele. Cookies tedy primárně nejsou webem SUDOP GROUP a.s. využívány, ledaže se jedná o technické cookies nebo o cookies, k jejichž využití dal uživatel předchozí souhlas.