{'accessibility_content'|translate} | {'accessibility_menu'|translate}

Reference

Naše vize přivádíme k životu v rámci reálných projektů

Přejít k obsahu

Železniční stavby

Vytváříme projekty staveb a rekonstrukcí tratí, uzlů a stanic, včetně mostů, tunelů a veškerých technologických, zabezpečovacích a sdělovacích zařízení. Realizujeme překladiště, opravny a depa kolejových vozidel. Dodáváme studie proveditelnosti a analýzy.

Silniční a dálniční stavby

Provádíme projektovou činnost, inženýring, supervizi, stavební dozor, kontrolu a monitoring staveb. Navrhujeme dálnice, silnice, mosty, tunely, protihlukové stěny, městské, místní a účelové komunikace, úrovňové a mimoúrovňové křižovatky a další.

Městská hromadná doprava

Projektujeme komplexní systémy městské hromadné dopravy, infrastrukturu pro tramvaje, metro, městské rychlodráhy, trolejbusové a autobusové tratě, řešení stanic, dopravních uzlů a terminálů, dopravních dispečinků, dep a opraven.

BIM

Metodu BIM využíváme jako prostředek umožňující zefektivnění celého procesu výstavby, od počátku zpracování investičního záměru, až po demolici objektu a jeho likvidaci. Jsme členy CZ BIM – odborné rady pro BIM, kde se aktivně podílíme na tvorbě standardů ČR jak v oblasti pozemních, tak dopravních staveb.

Zpracovatel: Zpracovatel: AED project Centrála ČSOB, Praha

Zadavatel:

ČSOB

Consulting & IT

Pomáháme našim klientům s procesem digitální transformace. Analyzujeme stávající stav, definujeme IT strategie a provádíme zákazníka procesem změny. Pokrýváme nejen IT kompetence, ale i proces change managementu, projektového managementu nebo práci s lidskými zdroji.

Virtualizace IT zdrojů a datových center

Zaměřujeme se na efektivní využití CLOUD platforem jak z hlediska bezpečného ukládání dat, tak především z pohledu vytvoření výkonných vzdálených zařízení nahrazujících HW výkon lokálních stanic. Jsme tak schopni pomoci zákazníkovi dosáhnout optimálního HW výkonu při optimalizaci nákladů na lokální HW infrastrukturu.

Pozemní stavby

Přinášíme celková řešení od urbanistických a architektonických studií až po realizační projekty pro stavby typu obytné domy, hotely, administrativní stavby, nákupní centra, rekreační a sportovní areály, školská, kulturní a zdravotnická zařízení, pozemní objekty dopravní infrastruktury i průmyslové stavby.

Geologie

Realizujeme komplexní geologické průzkumy, geotechnické výpočty, projekty a dozory staveb. Provádíme geotechnický a hydrogeologický monitoring. Provozujeme akreditovanou zkušební laboratoř.

Životní prostředí

Zajišťujeme realizaci ucelených analýz vlivu staveb na životní prostředí, hlukové a exhalační studie, měření vibrací, komplexní vodohospodářské řešení staveb a protipovodňová opatření.

Zpracovatel: SUDOP PRAHA Metro D - EIA

Zadavatel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy