Vývoj vlastních aplikací nám pomáhá udržet vedoucí postavení na trhu

Digitalizace stavebnictví

Financováním a vytvářením špičkových informačních systémů nebo na míru připravených nadstaveb zvyšujeme efektivitu vlastního podnikání a posouváme celý obor.

Rozvoj a růst zaměstnanců

Stávajícím i novým zaměstnancům dáváme příležitost rozvíjet se v nejmodernějších postupech projektování staveb, díky čemuž se profesně významně posouvají.

Podpora projekčních nástrojů

Naší misí je zvyšovat produktivitu a efektivitu v rámci projektování pro obory pozemních komunikací, železniční infrastruktury a pozemních staveb. Jednotlivé oblasti výrobních a nevýrobních nástrojů jsou podporovány vlastním vývojem nadstavbových či samostatných aplikací. Spojení znalostí, dlouholetých zkušeností z různých projekčních oborů a vlastních vývojářských kapacit umožňuje vytvořit řadu užitečných nástrojů, které našim projektantům výrazně usnadní jejich každodenní práci. Většina ve skupině používaných BIM projekčních aplikací pochází ze zahraničí a vyžadují doplnění chybějící funkcionality, která je pro české nebo slovenské prostředí nutná.

Informační systémy a unikátní SW řešení

Naši inženýři a další odborníci mají díky úzké vazbě na týmy vývojářů možnost ovlivnit podobu, chování a funkcionalitu jednotlivých aplikací bez závislosti na rozhodnutí o implementaci u hlavních vendorů. Kromě podpory projekčních nástrojů se věnujeme i vývoji vysoce specializovaných aplikací a informačních systémů, kam patří například nástroje pro zpracování majetkoprávních procesů či oblast geodézie a geotechniky. Tato jedinečná řešeni využívají nejen naši kolegové ze skupiny SUDOP, ale i externí zákazníci z řad investorů nebo zadavatelů.

Informační systémy a unikátní SW řešení

Ukázky námi vyvinutých aplikací

MAJA

MAJA

Webová aplikace pro řízení a podporu majetkoprávních činností na nových či stávajících dopravních stavbách a stavbách technické infrastruktury. Aplikace slouží jako společné prostředí pro práci všech zúčastněných stran (investor, mandatář, majetkář, projektant, znalec, právník). Celý systém řeší procesy uzavíraní smluv, dozor a kontrolu nad aktuálním stavem přípravy v reálném čase. Mapové okno navíc přináší větší přehlednost a urychlení v řešení majetkoprávních vztahů. Přístup do aplikace může posloužit také investorům či zhotovitelům k průběžné kontrole plnění i k vzájemné komunikaci.

Vývoj: GMtech

SG Bridge

SG Bridge

Nadstavbová aplikace (plugin) nad SW řešením Autodesk Revit, které umožňuje architektům, konstruktérům a projektantům pracovat v jednotném modelovacím prostředí. Plugin SG Bridge doplňuje funkcionalitu o nástroje sloužící k navrhování a modelování betonových mostních konstrukcí a jejich export do statických výpočtových programů. Tento plugin se fyzicky instaluje na konkrétní počítač s aplikací Revit.

Vývoj: cadconsulting

Spolupráce: Dopravoprojekt Brno

Spolupráce: PUDIS

SG Civil 3D

SG Civil 3D

Nástroje pro projektování silnic na platformě Autodesk Civil 3D (SG Civil 3D) umožňují doplnit a rozšířit stávající funkcionalitu aplikace Autodesk Civil 3D, která slouží jako primární SW pro projektování pozemních komunikací. Pro projekční firmy jsou v rámci těchto nástrojů vyvíjeny tzv. podsestavy nebo-li skladební prvky silničních vzorových příčných řezů např. jízdní pruhy, chodníky prvky odvodnění apod. podporující projektování silnic a dálnic dle českých či slovenských standardů a norem. Na základě zpětné vazby od uživatelů budou postupně vyvíjeny a přidávány do knihovny další skladební prvky.

Vývoj: cadconsulting

Spolupráce: Dopravoprojekt Brno

Spolupráce: PUDIS

Spolupráce: Metroprojekt

SG Bentley Dataset

SG Bentley Dataset

Sady konfiguračních souborů, nastavení a nástrojů, které usnadní projektantům silnic a železnic tvorbu projektů dle českých a slovenských zvyklostí a národních norem se zaměřením na pravidla a standardy dohodnuté v rámci skupiny SUDOP. Tyto konfigurační a definiční soubory jsou speciálně určeny pro řadu projekčních aplikací Bentley OpenRoads a Bentley OpenRail Designer. Použití SG Datasetu vychází a vyžaduje standard „CZ Dataset“, který jsou dodávaný firmou Bentley Systems. Funkčně je SG Dataset doplňkem CZ Datasetu.

Vývoj: BIM Consulting

Vývoj: iNGs

Spolupráce: SUDOP PRAHA

SIISEL

SIISEL

Informační systém pro monitoring a vyhodnocování geodetických měření u podzemních staveb, železniční infrastruktury a pozemních komunikací. Veškeré informace jsou zpřístupněny jen povoleným uživatelům, online, v prostředí přehledné webové aplikace, díky které může být okamžitě kontrolován postup v realizaci stavby a mohou být ihned identifikována případná rizika. Nedílnou součástí aplikace je také správa, archivace a nástroje pro export změřených dat. Díky geomonitoringu a jeho včasnému vyhodnocení lze tak minimalizovat ohrožení bezpečnosti lidí, narušení stavebních prací a omezit zásah do okolí.

Vývoj: LinkSoft

Spolupráce: PUDIS

Spolupráce: GeoTec-GS