Pozvánky na valnou hromadu

Uveřejněním dokumentu se pozvánka považuje za doručenou.

Pozvánka na VH 29. 5. 2024

Účetní závěrka za rok 2023