Pozvánky na valnou hromadu

Uveřejněním dokumentu se pozvánka považuje za doručenou.

Pozvánka na VH 1. 6. 2023

Účetní závěrka za rok 2022