{'accessibility_content'|translate} | {'accessibility_menu'|translate}

Zkušenosti s projektováním v BIM na zakázkách pro Deutsche Bahn

Zpět

Již cca 2 roky se SUDOP PRAHA, a. s. účastní projektových prací v Německu pro investora Deutsche Bahn (DB Netz a DB Station and Services). Tento hlavní investor na německých drahách převzal všeobecnou iniciativu spojenou s BIM a již nyní většinu projektů takto vypisuje.

Jelikož proces zavádění BIM je velmi složitý, především na celkové pochopení a přijetí nového konceptu plánování od všech účastníků (projektanti, investor a jeho složky, orgány státní správy apod), nejedná se nyní o plnohodnotný BIM, ale spíše o pokročilou 3D – koordinaci. Přesto se (i na malých projektech) všichni účastníci tento systém učí a postupně jej pojímají za vlastní.

Fáze plánování

Německo přijalo strategický přístup pro plánování obnovy železniční infrastruktury. Na horizont cca 5 let vždy vyhlásí projekt obnovy vybrané trati. V harmonogramu se sladí postupná obnova trakce, kolejí, ZZ, nástupišť, přejezdů a mostů ve sledu, aby bylo možné připravit výluky. Nastaví se zde tedy časová okna na přípravu, ukotví výluky a termín uvedení do provozu (vše se odvíjí od plánovaných výluk, které jsou sice velmi krátké, ale stanovené v dostatečném předstihu). Celý proces přípravy je tedy ohraničen tímto dokumentem a úzkostlivě se dbá na jeho dodržování. Z tohoto důvodu zde existuje celkem 9 plánovacích fází (LPH, Leistungsphasen), které postihují celý cyklus přípravy a stavby a jednoznačně je člení mezi jednotlivé účastníky. Hlavními rozdíly je oddělení Územního řízení profesního a civilního a více fází na soutěž stavby a její dozorování. Dále realizační dokumentaci od projektanta kontroluje několik „Prüferů“ (kontrolorů) – interních i externích.

Více zde

Přečíst další článek