{'accessibility_content'|translate} | {'accessibility_menu'|translate}

Přípravu VRT z Běchovic vyprojektuje konsorcium v čele se SUDOP

Zpět

Projekt pro první vysokorychlostní trať v České republice připraví mezinárodní sdružení firem vedených tuzemskou projekční kanceláří SUDOP Praha.

Správa železnic vybrala vítěze soutěže na projekt vysokorychlostní tratě. Zakázku na přípravu prvního úseku VRT z Běchovic do Poříčan získalo mezinárodní sdružení SUDOP PRAHA, Egis Rail a Mott MacDonald. Nyní běží lhůta na případná odvolání. Vítězná nabídková cena 184,6 milionu korun.

První vysokorychlostní trať (VRT) v České republice má začít v železniční stanici Praha-Běchovice a končí zapojením do stávajících traťových úseků Poříčany – Pečky a Sadská – Nymburk město. Správa železnic nyní vybrala projektanta této VRT. je jím mezinárodní konsorcium SUDOP PRAHA, Egis Rail a Mott MacDonald. Součástí zakázky je kromě samotné dokumentace pro územní rozhodnutí i zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (EIA).

Jde o první zakázku na trať s rychlostí vyšší než 200 km/h, kdy její závěry by měly vést k územnímu rozhodnutí, tedy laicky stavu, kdy je stavbu možno umístit do území. Než dojde k samotné realizaci tohoto projektu, tedy zahájení stavby, bude muset investor následně ještě zadat vypracování dokumentace pro stavební povolení a vybrat stavební firmu.

Postup do další fáze budování VRT v České republice potvrdil i generální ředitel správce národní železniční infrastruktury Jiří Svoboda. „Vybrali jsme zpracovatele dokumentace pro územní řízení a dokumentace EIA. Připravujeme nyní podpis smlouvy,“ uvedl Svoboda.

Více zde

Přečíst další článek