{'accessibility_content'|translate} | {'accessibility_menu'|translate}

Nová tramvajová trať Modřany – Libuš

Zpět

V druhé polovině února 2021 nabylo právní moci Stavební povolení stavebního úřadu (odbor pozemních komunikací a drah) Magistrátu hlavního města Prahy pro stavbu tramvajové trati Modřany – Libuš, 1. etapa. Zároveň byl vydán čistopis dokumentace, podle níž proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby. Investor Dopravní podnik Praha hodlá vypsat tuto veřejnou zakázku v nejbližší době. Dokumentaci ke stavbě cca 1,7 km dlouhého úseku nové trati se 4 páry zastávek zapracovala ve všech stupních naše společnost.

Síť tramvajových tratí v hlavním městě Praze má nyní celkovou délku cca 142 km a v pravidelném provozu po ní jezdí 25 denních a 9 nočních linek, které v roce 2019 přepravily v průměru více než 1,2 mil. cestujících denně. Vedení města i pražský Dopravní podnik, jako investor, však stále podporují další rozvoj tramvajové dopravy včetně výstavby nových tratí. Mezi ně patří i úsek Modřany –Libuš. Jeho dopravně urbanistický přínos směřuje především k propojení velkých sídelních celků okolo dnešní modřanské tramvajové trati s budoucí linkou D pražského metra v plánované stanici Libuš. Pro řadu budoucích cestujících se tak zkrátí čas a zvýší komfort cestování veřejnou dopravou ve směru do centra města.

Více zde

Přečíst další článek