{'accessibility_content'|translate} | {'accessibility_menu'|translate}

Nejmodernější technologie v geomonitoringu - i to je skupina SUDOP!

Zpět

V rámci SUDOP FAMILY byl za účelem sběru, prezentace a analýzy dat získaných převážně geomonitoringem vyvinut informační systém SIISEL.

Jedná se inovativní systém pro monitoring a vyhodnocení geodetických a geotechnických měření primárně u podzemních staveb, železniční infrastruktury a pozemních komunikací, vyvinutý společností LinkSoft Technologies. Zadavateli byly společnosti GeoTec-GS a PUDIS - všechny tři ze SUDOP FAMILY.

Přečíst další článek