{'accessibility_content'|translate} | {'accessibility_menu'|translate}

Na slovenském trhu končí projekční kancelář Alfa04

Zpět

Projekční dům Alfa 04 po skoro 20-ti letech ukončil svoji činnost na slovenském trhu. S ohledem na aktuální situaci v oblasti přípravy dopravní infrastruktury o tom rozhodl její statutární zástupce ve shodě s mateřskou zahraniční skupinou SUDOP GROUP. Česká skupina zůstává v přípravě velkých dopravních projektů aktivní i nadále, na slovenském trhu totiž působí ještě další její společnosti.

Na slovenském trhu končí projekční kancelář Alfa 04

Projekční dům Alfa 04 po skoro 20-ti letech ukončil svoji činnost na slovenském trhu. S ohledem na aktuální situaci v oblasti přípravy dopravní infrastruktury o tom rozhodl její statutární zástupce ve shodě s mateřskou zahraniční skupinou SUDOP GROUP. Česká skupina zůstává v přípravě velkých dopravních projektů aktivní i nadále, na slovenském trhu totiž působí ještě další její společnosti.

„Situace na slovenském trhu není aktuálně jednoduchá. Stát bohužel i přes velkou společenskou objednávku a očekávání dostatečně nezabezpečil v posledním téměř čtyřech letech odpovídající financování přípravy dopravní infrastruktury,“ popisuje hlavní důvody předseda představenstva Alfy 04 Juraj Fürst. Výsledkem je podle něj minimum nově vyhlášených veřejných zakázek či pozastavení již běžících prací. „K tomu se bohužel přidaly i problémy plynoucí ze zdlouhavého povolovacího procesu nebo posuzování dokumentací,“ dodal Juraj Fürst. Logickým důsledkem této situace je pak kritický nedostatek práce pro všechny projekční firmy na trhu. Tyto skutečnosti vedly nakonec k tomu, že ekonomická situace Alfy 04 naplnila zákonné znaky úpadku.

„Jako její statutární zástupce jsem proto splnil svou povinnost a podal návrh na konkurz naší společnosti“ vysvětlil aktuální kroky Juraj Fürst.

Zaměstnancům, kteří projevili zájem, umožnila skupina SUDOP GROUP přechod do dalších společností, které na slovenském trhu vlastní. Současně se projektanti snažili v maximální možné míře dokončit rozpracované projekty.  „Nechtěli jsme totiž dostat investory do složitých situací a ztratit jejich důvěru. Vždy jsme si zakládali na dobrém jméně a naší profesní cti“ uvedl předseda představenstva Fürst.

Představitelé skupiny doufají, že se situace ohledně financování a vypisování projektů na Slovensku brzo změní a bude šance zase tamní trh rozvíjet. To bohužel za současných podmínek, kdy se ceny zakázek pohybují mezi 30-50 % jejich předpokládané hodnoty, však není reálně možné ani pro tak velké a stabilní středoevropské společnosti, jako je SUDOP GROUP.

 

Most Apollo. FOTO: Marek Kmeť

Přečíst další článek