{'accessibility_content'|translate} | {'accessibility_menu'|translate}

Firmy ze skupiny SUDOP budou projektovat VRT Moravská brána II

Zpět

Vysokorychlostní trať z Brna do Ostravy brzy dostane konkrétnější obrysy. Správa železnic podepsala smlouvy na dva úseky trati mezi Přerovem a Ostravou. Úsek Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov, získalo sdružení firem MORAVIA CONSULT Olomouc, METROPROJEKT Praha a SUDOP BRNO. První dvě společnosti patří do SUDOP GROUP, největší skupiny projekčních, konzultačních a IT firem ve střední Evropě. Na přípravě zakázky se bude podílet také dánská společnost COWI A/S, která má za sebou zkušenosti z projektování vysokorychlostních tratí v Evropě a která bude u některých částí zakázky plnit roli odborného garanta.

Rok trvající výběrové řízení probíhalo metodou Best Value. Na rozdíl od jiných tendrů zde nebyla v hlavní roli cena. Ze 70 % se přihlíželo ke kvalitám a odbornosti účastníků. Vítězné konsorcium firem MORAVIA CONSULT Olomouc, METROPROJEKT Praha a SUDOP BRNO bodovalo mimo jiné díky kvalitní identifikaci možných rizik, zkušenostmi získanými realizací řady železničních projektů a schopností podívat zasadit přípravu projekčních prací do širšího kontextu.

„Výběrové řízení bylo velmi náročné, což ukazuje i jeho délka, která několikanásobně překračuje obvyklou dobu trvání tendrů na projekční práce. Proto mám velkou radost z toho, že v něm uspělo právě naše konsorcium. Ukazuje to, že kvalita českých projekčních společností je srovnatelná se světem a mnohdy i vyšší,“ říká Václav Kratochvíl, předseda představenstva společnosti Moravia Consult Olomouc, která je vedoucím vítězného sdružení.

Vysokorychlostní trať bude v maximální možné míře kopírovat trasu aktuálních liniových staveb_. „Jednou ze zásadních výhod připravovaného úseku je to, že na většinu trasy povedeme vedle současné dálnice D1, případně stávajícího železničního koridoru. To nám umožní minimalizovat zásahy do krajiny a dopad stavby vysokorychlostní trati na obyvatele v jejich okolí. Zároveň jsme už před samotným zahájením projekčních prací připravili video, které dotčeným obcím a obyvatelům přiblíží, jak bude trať do území zasazena,“_ vysvětluje Václav Kratochvíl s tím, že podobné vizualizace jsou pro lidi důležité pochopení toho, jak se změní krajina v jejich blízkosti a jak se to případně dotkne jejich života.

Součástí dokumentace pro územní rozhodnutí samotné trati, která bude navržena pro rychlost 320 km/hod, budou i napojení VRT od severu ve směru ŽST Hranice na Moravě do mezistaničního úseku Hranice na Moravě – Polom, napojení VRT do ŽST Polanka nad Odrou a do trati Ostrava-Svinov – Ostrava-Vítkovice, napojení VRT do ŽST Ostrava-Svinov a zázemí pro údržbu trati (plně vybavené středisko údržby) v ŽST Ostrava-Vítkovice, včetně nezbytných úprav v ŽST Ostrava-Vítkovice.

Nový koridor by se měl podle současných odhadů Správy železnic začít stavět v roce 2025. Jeho zprovoznění je plánované na rok 2029 a sloužit bude pouze přepravě cestujících. Uvolněná kapacita na stávající trati uleví jednomu z nejvytíženějších nákladních koridorů u nás na trase mezi Ostravou, Přerovem, Břeclaví a Prahou. Přínosy ale bude mít také v regionální dopravě Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Uvolněnou kapacitu na stávajícím koridoru budou moci využít nové spoje v rámci integrovaných systémů.

Přečíst další článek