{'accessibility_content'|translate} | {'accessibility_menu'|translate}

SUDOP PRAHA získal certifikát Excelentní kvalita RABF 2021

Zpět

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství zveřejnila výsledky Ratingu 2021 a v rámci online slavnostní konference předala vítězům i certifikáty „Excelentní kvalita“. Mezi projektovými kancelářemi a ateliéry dominovala společnost SUDOP PRAHA. Soutěž hodnotí dlouhodobou kvalitu práce jednotlivých účastníků za léta 2016-2020.

Prvenství mezi 949 projektovými kancelářemi a ateliery získal SUDOP PRAHA a.s. za trvale vysoké hodnocení v průběhu celého sledovaného pětiletého období. Odnesl si tak nejvyšší možné ocenění Excelentní kvalita. Druhé místo obsadil vítěz minulého ročníku, společnostní AED projekt, a.s.

Rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (RABF), neboli integrovaná reference o kvalitě firem a osob ve stavebnictví pro výběrová řízení ve státní i soukromé sféře, zpracovává Nadace již desátým rokem. Společnost SUDOP PRAHA se na medailových pozicích v této soutěži pohybuje dlouhodobě. Letošní vítězství je tak potvrzením dlouhodobé kvality jím realizovaných projektů.

„Toto ocenění podtrhuje aktuálně vedoucí pozici a renomé společnosti SUDOP PRAHA na českém projekčním trhu. Velmi si ho vážíme tím spíše, že nejde jen o jednorázovou cenu za konkrétní dílo, ale o odborné a prestižní ocenění dlouhodobé kvality naší práce,“ podotkl při slavnostním převzetí ceny generální ředitel SUDOPU PRAHA Tomáš Slavíček. „Jsme velmi rádi i za celý dopravní obor, že odborníci takto vysoce ohodnotili jedinečnost a důležitost námi realizovaných staveb dopravní infrastruktury, u kterých nejde jen o vizuální krásu, ale především o 100% spolehlivost a funkčnost,“ dodal šéf vítězné firmy.

RABF roku 2021 využívá výsledky přehlídek, soutěží a veletrhů zrealizovaných a zdokumentovaných za léta 2016-2020 a zahrnuje hodnocení z 31 samostatných akcí. To představuje spojení názorů 31 odborných nezávislých porot, ve kterých zasedá každoročně na 200 nezávislých českých i zahraničních porotců. Tato datová základna vyjádřená udělenými cenami odráží nejkomplexněji dosažitelný pohled na výsledky dokončených staveb a spokojenost s prací jednotlivých firem, atelierů a s návrhy tvůrců, kteří stavby připravili. Integrace takovýchto hodnocení umožňuje zpracovatelům RABF vydání osvědčení pro excelentní, výbornou a dobrou kvalitu opírající se o rozsáhlý soubor dat z různých hodnocení za období posledních pěti let.

Výsledky hodnocení jsou rozděleny do čtyř samostatných kategorií:

1. Inženýři a architekti, fyzické osoby, které na základě autorského práva, na základě autorizace u ČKA a ČKAIT nebo jako přizvaní specialisté se na projektové přípravě účastnili a byli vedoucími autory uvedeni v přihláškách do konkrétních hodnocení. Tato skupina letos představovala nejobsazenější kategorii s 2005 osobami.

2. Projektové kanceláře a ateliery, kterých bylo do hodnocení zařazeno 949.

3. Výrobci a dodavatelé služeb pro stavebnictví, ve které se utkalo 119 firem.

4. Dodavatelé staveb, jejichž letošní seznam obsahoval 710 firem.

RABF tak celkově v soutěži posuzoval 3783 osob a firem.

O společnosti SUDOP PRAHA a.s.

SUDOP PRAHA a.s. je jednou z nejstarších projekčně inženýrských organizací v České republice. Počátek její historie se datuje ke konci třicátých let minulého století. SUDOP PRAHA a.s. má více než 300 zaměstnanců na pracovištích v Praze, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni nebo německém Lipsku. Široké spektrum profesních dovedností, dlouholeté zkušenosti a moderní technické zázemí umožňují, aby SUDOP PRAHA a.s. spolupracoval s významnými investory na řešení velkých komplexních projektů dopravní infrastruktury.

SUDOP PRAHA a.s. je projektová, konzultační a inženýrská společnost, specializovaná na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury, zejména železničních staveb, silničních a dálničních staveb, systémů městské hromadné dopravy. Navrhuje nejen celkové technické řešení staveb včetně mostních, tunelových a inženýrských objektů, sdělovacích a zabezpečovacích systémů, elektrizace a napájení, ale řeší i otázky řízení a organizace dopravy, dopravní a vozební technologie, opravárenské základny, logistiky, tarifní politiky, ekonomie dopravy a financování, vlivu staveb na životní prostředí.

Více informací naleznete na www.sudop.cz.

Přečíst další článek