{'accessibility_content'|translate} | {'accessibility_menu'|translate}

SUDOP PRAHA otevřel ve svém sídle prestižní mezinárodní digitální akademii

Zpět

Za účasti vrcholných představitelů státní správy, zástupců stavebních firem i státních správců dopravní infrastruktury otevřel pan Tomáš Slavíček, generální ředitel společnosti SUDOP PRAHA a prezident společnosti Bentley Systems, pan Alan Lamont, první pobočku mezinárodní digitální Bentley akademie v Evropě. Tento prestižní vzdělávací institut, který dosud funguje jen na několika málo místech světa, bude nově sídlit i na pražském Žižkově, v sídle SUDOPU PRAHA, jedné z největších českých projekčních kanceláří. Ta se již více než 65 let zaměřuje především na oblast dopravní infrastruktury.

Bentley akademie pro digitální rozvoj zajišťují celosvětové výuku, sdílení a výměnu nejnovějších poznatků v oblasti přípravy a realizace stavebních projektů. Pedagogové a provozovatelé, dodavatelé, ale i zástupci státního sektoru, kteří se podílí na procesu vzniku stavebních projektů, tu pomáhají zajistit, aby všichni uživatelé plně pochopili všechny digitální procesy, standardy a postupy nezbytné pro úspěch výsledného projektu. Tímto způsobem jednotlivé akademie působí jako určité katalyzátory, které podporují a sbližují lidi, procesy a technologie. Samozřejmostí jsou pak probíhající pravidelná odborná školení a vzdělávací kurzy.

Umožnujeme nejen přístup k nejnovějším informacím a programům potřebných pro proces digitalizace stavebních projektů, ale především nabízíme místo, kde budou probíhat odborná školení, kde bude možnost zúčastnit se networkingových přednášek, či díky nejmodernější prezentační technice komunikovat o konkrétním problému s kolegy po celém světě. Tyto akce totiž běží koordinovaně ve všech hlavních pobočkách Bentley akademií, ať již jde o Londýn, Dubai, Singapore, indické Pune nebo americký Houston,“ nastínil hlavní cíl těchto mezinárodních vzdělávacích center jejich prezident Alan Lamont.

„Jde o první podobné pracoviště na světě, které je otevřené s komerčním partnerem. Dosud totiž Bentley spolupracovala především s akademickou sférou nebo IT specialisty. I z tohoto pohledu jde o určité ocenění pozice společnosti SUDOP PRAHA v ČR a jeho dlouhodobých aktivit v oblasti digitalizace stavebního procesu“, uvedl při otevírání generální ředitel Tomáš Slavíček. Odborníci ze SUDOP PRAHA se také podílejí na vývoji a úpravách jednotlivých softwarů tak, aby odpovídaly lépe potřebám České republiky.

V nově otevřeném školícím centru, které je vybaveno nejmodernější prezentační a telekonferenční technikou, budou probíhat nejen pravidelná školení zaměřená na digitalizaci stavebního procesu, ale i pravidelné série lokálních i mezinárodních networkingových setkání a diskusí. Jejich program a témata budou vyvěšeny na webových stránkách www.sudop.cz.

„V dnešní době je přínos podobných center nezastupitelný. V době, kdy se boje o vyspané zakázky již běžně účastní mezinárodní týmy a konsorcia, v době, kdy je vytvářen enormní tlak na rychlost, detailnost a správnost jednotlivých kroků, je důležité mít možnost jednotlivé kroky nebo nalezené problémy s někým okamžitě diskutovat. Mít možnost se rychle poradit s někým, kdo již tuto praktickou zkušenost má, a to nehledě na fakt, zda je třeba z opačného konce zeměkoule. A přesně takovou platformu tu nyní nabízíme,“ řekl manažer projektu vzdělávacích Bentley akademií Dejan Papič.

„V procesu digitalizace stavebnictví navíc čeká Českou republiku již velmi brzy zásadní krok. Od roku 2022 totiž budou muset být všechny státem vypsané nadlimitní stavební zakázky zpracovávány metodou BIM. Do té doby bude ovšem potřeba proškolit tisíce odborníků, a to jak ze soukromého, tak i veřejného sektoru, kteří budou umět správně zadat, vyhodnotit, zpracovat a později i spravovat zakázky a projekty, ve kterých bude využito těchto postupů a digitálních nástrojů. Otevřením tohoto centra dělá SUDOP PRAHA další krok k tomu, aby rok 2022 znamenal plynulý přechod českého stavebnictví do jeho nové - digitální etapy,“ dodal Tomáš Slavíček.

SUDOP PRAHA a.s. je projektová, konzultační a inženýrská společnost, specializovaná na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury, zejména železničních staveb, silničních a dálničních staveb, systémů městské hromadné dopravy. Již více než 65 let navrhuje nejen celkové technické řešení staveb včetně mostních, tunelových a inženýrských objektů, sdělovacích a zabezpečovacích systémů, elektrizace a napájení, ale řeší i otázky řízení a organizace dopravy, dopravní a vozební technologie, opravárenské základny, logistiky, tarifní politiky, ekonomie dopravy a financování, vlivu staveb na životní prostředí.

Bentley Systems je přední světový poskytovatel softwarových řešení inženýrům, architektům, geodetům, konstruktérům a vlastníkům/provozovatelům, pro návrh, výstavbu a provoz infrastruktury. Inženýrské a BIM aplikace založené na systému MicroStation od společnosti Bentley a její cloudové služby společného datového prostředí systému ProjectWise výrazně zlepšují kvalitu dodání projektů a podporují výkonnost aktiv v dopravě, technické infrastruktuře, průmyslových a zdrojových technologických celcích nebo komerčních a institucionálních zařízeních. Společnost Bentley Systems má více než 3 500 zaměstnanců, roční příjmy přesahující 700 mil. USD ve 170 zemích.