{'accessibility_content'|translate} | {'accessibility_menu'|translate}

Společnost GMtech vyhrála na Správě železnic systém pro majetkoprávní přípravu staveb

Zpět

30.11.2021 Správa železnic a firma GMtech, která je součástí skupiny SUDOP, uzavřela na základě veřejného výběrového řízení smlouvu na služby „Majetkoprávní aplikace pro přípravu staveb v prostředí Správy železnic“.

V prostředí Správy železnic bude spuštěna webová aplikace MAJA pro řízení a podporu majetkoprávních činností na nových či stávajících dopravních stavbách, která je z „dílny“ firmy GMtech. Aplikace slouží jako společné prostředí pro práci všech zúčastněných stran (investor, mandatář, majetkář, projektant, znalec, právník).

Tímto krokem bude mít Správa železnic jednotné informace o majetkoprávní přípravě na jednotlivých připravovaných stavbách. Díky propojení s daty katastru nemovitostí aplikace udržuje aktuální přehled o vlastnictví a také zaznamenává jednotlivé kroky majetkoprávní přípravy včetně komunikace s vlastníky. Stav vypořádání je také možné vizualizovat v mapovém okně. Na Správě železnic se plánuje propojení s aplikací C.E.STA, ISPD mapy či do budoucna se spisovou službou. Majetkoprávní příprava se v aplikaci MAJA povede u větších staveb a vždy vychází ze zpracovaného záborového elaborátu.

Více o MAJA zde.

Přečíst další článek