{'accessibility_content'|translate} | {'accessibility_menu'|translate}

PUDIS a GeoTec-GS ze skupiny SUDOP se budou podílet na monitoringu a pasportizaci stavby úseku metra D Pankrác - Olbrachtova

Zpět

Společnosti PUDIS a GeoTec-GS ze skupiny SUDOP se budou podílet na geotechnickém monitoringu a pasportizaci stavby prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova. Vítězem zakázky pražského dopravního podniku za téměř 800 milionů korun se totiž stalo sdružení čtyř českých firem „Krtek D monitoring“, jehož součástí jsou ještě společnosti SG Geotechnika a INSET.

„Letos se nám společně s DPP podařilo v projektu metra D několik důležitých kroků, které nás posouvají blíže k zahájení samotné stavby: získali jsme souhlas zastupitelstva a finanční krytí na stavbu úseku Pankrác – Nové Dvory, ÚOHS dvakrát rozhodl v náš prospěch a DPP mohl podepsat smlouvy jak se zhotoviteli stavby, tak s dodavateli monitoringu a pasportizace stavby. Jsme připraveni stavbu okamžitě zahájit. Pevně věřím, že se nám to příští rok podaří,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Díky podpisu smlouvy s dodavateli komplexního geotechnického monitoringu a pasportizace stavby prvního úseku metra D se nám podařilo do složité skládačky metra D doplnit předposlední dílek,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Sdružení „Krtek D monitoring“, které vede společnost SG Geotechnika, bude zajišťovat klíčové práce, bez nichž není možné zahájit stavbu metra. První je takzvaná pasportizace. Jedná se o popis a hodnocení stavebně-technického stavu budov, stávajících tunelů metra a inženýrských sítí v dotčeném úseku. Během ní se zdokumentuje aktuální stav dotčených objektů, aby se na nich mohly sledovat případné změny související se stavbou. Může se jednat například o praskliny ve zdech domů, ztrátu vody ve studnách apod. Provedení pasportu je nezbytným prvkem k nekonfliktnímu vztahu mezi investorem stavby a vlastníkem objektu.

Druhou oblastí je geotechnický monitoring. Ten se skládá ze sledování stávajících objektů a raženého díla, tedy tunelu metra. V podstatě se jedná o osazení měřicích bodů na sledovaných objektech a jejich pravidelné sledování a vyhodnocování. Podle výsledků dochází k úpravám postupů výstavby, například velikost záběru, druhu a rozsah injektáží nebo nastavení módu ražby.

Zdroj: DPP

Přečíst další článek