{'accessibility_content'|translate} | {'accessibility_menu'|translate}

Konference Bezpečně spolu 13.6.2022

Zpět

Společnost Arrano Group s.r.o., člen skupiny SUDOP GROUP ve spolupráci se Společnou Vizí z.s. pořádá 13.6.2022 Konferenci Bezpečně spolu na téma: Vývoj digitalizace ve stavebnictví ve vztahu k BOZP na staveništi.

Konference je zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT, pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí, Ředitelství silnic a dálnic ČR a České komory inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Společnost Arrano Group s.r.o. ve skupině SUDOP GROUP zajišťuje BOZP na staveništi a patří k předním lídrům udávající trendy v této oblasti, proto představuje jednodenní odbornou akci, která se bude zabývat především novými trendy v oblasti digitalizace ve stavebnictví v návaznosti na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Navazuje na zkušenosti skupiny SUDOP GROUP v oblasti digitalizace a rozvije BIM na stavbách v ČR.

Na tuto konferenci se připravuje prezentace konkrétních věcných problematik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništích, a to poznatků a zkušeností z činnosti koordinátorů BOZP na staveništích, z činnosti zhotovitelů stavebních prací, projektantů, ale rovněž projektových manažerů na stavbách a jejich spolupráce s odborně způsobilými osobami. Konference bude zaměřena na nové trendy jako je vedení elektronického stavebního deníku, elektronické podpisy včetně elektronických kulatých razítek a samozřejmě i problematiku BIM, která se nás v budoucnu může dotýkat. Nutno říci, že architektonická a projektantská obec již povětšinou s digitálními modely úspěšně pracuje, stavbyvedoucí a další účastníci staveb jsou však do dané tematiky uváděni až v poslední době. Především starší generace, které jsou zvyklé na možnost kdykoli operativně do výstavby zasáhnout, si přitom na nový systém zvykají těžce. Je však nasnadě, že rozšíření jejich znalostí bude do budoucna nezbytné.

Cílem připravované konference je především zaměřit na nové formy digitalizace, které se objevují čím dál častěji ve stavebním prostředí. Již mnoho staveb veřejných zadavatelů se realizuje prostřednictvím elektronických stavebních deníků, kdy je nezbytností mít elektronický podpis či elektronické oprávnění (autorizační razítko). Často se využívají pro činnost Koordinátora BOZP datové sklady a úložiště, kde je možné sdílet dokumenty s dalšími účastníky výstavby. Ukazuje se, a to ze zkušeností na velkých stavbách u nás i v zahraničí, že v současné době se i v oblasti BOZP nejedná jen o dodržování platných právních předpisů a norem, o sledování kvality stavebních prací a termínů dokončení stavebních prací, ale o zvládnutí manažerského řízení stavby včetně digitalizace.

Přínosy digitalizace jsou nezpochybnitelné, což potvrzuje i zájem ze strany investorů, kteří v té souvislosti poukazují zejména na finanční úsporu. Digitalizace je navíc vítána i v jiných než stavebních či investorských kruzích.

Přečíst další článek