{'accessibility_content'|translate} | {'accessibility_menu'|translate}

Evropská investiční banka se stala řádným členem ARI

Zpět

Evropská investiční banka (EIB) se od března 2021 stala řádným členem Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s. (ARI). Aktivně se tak zapojí do přípravy společných konferencí, komunikačních aktivit a zároveň zintenzívní spolupráci s ostatními členy ARI v rámci pracovní skupiny pro financování infrastruktury. Spolupráce se bude soustředit především na oblast infrastruktury, podpory PPP projektů a naplňování cílů Zelené dohody pro Evropu.

ARI působí jako think-tank soukromého sektoru pro veřejnou infrastrukturu, sjednocující zájmy a názory více než 50 významných infrastrukturních dodavatelů a institucí – projektových a inženýrských kanceláří, stavebních společností, bank, investorů a poradců. ARI prosazuje osvědčenou mezinárodní praxi v přípravě, realizaci a financování projektů veřejné infrastruktury.

„EIB jako klimatická banka EU, je pevně odhodlána podporovat zelenou transformaci a zavedení udržitelného financování považujeme za klíčový krok tímto směrem. EIB hraje důležitou roli zejména při rozvoji a financování zelených a klimaticky-odolných investic. Jako významný finančník veřejné infrastruktury vidíme v ARI našeho přirozeného partnera v České republice a jsme potěšeni, že můžeme posílit naši spolupráci a spojit své síly při podpoře udržitelných investic,“ vysvětlila Nathalie Binet, vedoucí kanceláře skupiny EIB v Praze.

EIB je bankou Evropské unie a jednou z největších nadnárodních finančních institucí. Úlohou skupiny EIB je podporovat investice poskytováním dlouhodobého financování, záruk a poradenských služeb. Aktivity skupiny se zaměřují na šest prioritních oblastí: klima a životní prostředí, infrastruktura, inovace a dovednosti, malé a střední podniky, rozvoj a koheze. Od roku 2020 se EIB schválením svého Plánu pro změnu klimatu stává Klimatickou bankou EU, a to s ambiciózními cíli poskytnout 50 % svého financování na opatření v oblasti klimatu do roku 2025 a zmobilizovat 1 bilion EUR na investice v oblasti klimatu a udržitelnosti životního prostředí do roku 2030. V České republice skupina EIB od roku 1992 doposud podpořila investice přesahující 23,2 miliardy EUR.

Více zde

Přečíst další článek