Pozvánky na valnou hromadu

Uveřejněním dokumentu se pozvánka považuje za doručenou.

Pozvánka na VH 24.5.2021

Doplnění pozvánky na VH 24.5.2021

Účetní závěrka za rok 2020