Pozvánky na valnou hromadu

Uveřejněním dokumentu se pozvánka považuje za doručenou.

Pozvánka na VH 30. 5. 2022

Účetní závěrka za rok 2021