„EIB jako klimatická banka EU, je pevně odhodlána podporovat zelenou transformaci a zavedení udržitelného financování považujeme za klíčový krok tímto směrem. EIB hraje důležitou roli zejména při rozvoji a financování zelených a klimaticky-odolných investic. Jako významný finančník veřejné infrastruktury vidíme v ARI našeho přirozeného partnera v České republice a jsme potěšeni, že můžeme posílit naši spolupráci a spojit své síly při podpoře udržitelných investic,“ vysvětlila Nathalie Binet, vedoucí kanceláře skupiny EIB v Praze.

EIB je bankou Evropské unie a jednou z největších nadnárodních finančních institucí. Úlohou skupiny EIB je podporovat investice poskytováním dlouhodobého financování, záruk a poradenských služeb. Aktivity skupiny se zaměřují na šest prioritních oblastí: klima a životní prostředí, infrastruktura, inovace a dovednosti, malé a střední podniky, rozvoj a koheze. Od roku 2020 se EIB schválením svého Plánu pro změnu klimatu stává Klimatickou bankou EU, a to s ambiciózními cíli poskytnout 50 % svého financování na opatření v oblasti klimatu do roku 2025 a zmobilizovat 1 bilion EUR na investice v oblasti klimatu a udržitelnosti životního prostředí do roku 2030. V České republice skupina EIB od roku 1992 doposud podpořila investice přesahující 23,2 miliardy EUR.

Více zde

Přečíst další článek