Jako velká společnost s celorepublikovou působností cítíme zodpovědnost nejen za naše obchodní, ale i za celospolečenské záležitosti. Jsme rádi, že podobně k tomu přistupuje spousta dalších firem i jednotlivců, kteří se do sbírky zapojili a ukázali obrovskou solidaritu. Sbírka dále pokračuje a možnost přispět mají i další. Podrobnosti jsou k dispozici na webu Českého červeného kříže.

Sbírku zahájil Český červený kříž bezprostředně po katastrofě. Část prostředků byla využita na okamžitou pomoc v zasažené oblasti. V první fázi mohli lidé získat prostředky na demolici nejvíce poškozených domů ve výši 250 000 Kč na jeden demoliční výměr.

Od 21. července mohou zasažení žádat o příspěvek ve výši 45 000 Kč na opravu střech, které byly v důsledku tornáda zničeny nebo vážně poničeny. Další příspěvek pak zahrnuje výplatu 5 000 Kč každé postižené domácnosti na náklady typu posudku výše škody pro čerpání státní dotace pro poškozené.

Český červený kříž podporuje také složky integrovaného záchranného systému. Své aktivity koordinuje v součinnosti s krizovým štábem Jihomoravského kraje.

Přečíst další článek