1/5

Projektová

a inženýrská činnost

SUDOP GROUP a.s. prostřednictvím svých dceřiných společností a podílů v dalších společnostech ovládá aktiva dosahující 4 miliardy korun a představuje tak největší skupinu projektových firem v České republice. 

 Zajišťujeme projektovou a inženýrskou přípravu

- dopravních staveb a staveb občanské vybavenosti

- průmyslových a vodohospodářských staveb

- energetických staveb 

Koordinační schéma stanice metra

Reference

Administrativní budova Main Point Karlín

Nová dominanta pražské čtvrti Karlín byla postavena jako jedna z nejmodernějších administrativních budov v republice.

Křižovatka Rudná

Dálniční mimoúrovňová křižovatka v Ostravě-Svinov propojuje dálnici D1 se čtyřpruhovou silnicí I/11, která tvoří jižní obchvat Ostravy. Složitost stavby komplikoval fakt, že přímo prostorem křižovatky vede vícekolejná železniční trať.

Park Maxe van der Stoela v Praze 6

Součástí stavby Strahovského tunelu byla i úprava městského parteru. Pod barokními Mariánskými hradbami vznikl po revitalizaci stávajícího pásu zeleně na ploše 4,5 ha nový park s rybníkem a oválnou inlinovou dráhou.

SUDOP GROUP a.s.

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

© 2017 I Podmínky pro používání

Kde nás najdete: mapa

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku

u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 1390