Životní prostředí

Provádíme specializované činnosti spojené s posuzováním vlivu staveb na životní prostředí

▪ komplexní posuzování vlivu staveb na životní prostředí ▪ hlukové a exhalační studie ▪ měření vibrací ▪ komplexní vodohospodářské řešení staveb

▪ protipovodňová opatření

Vodohospodářské stavby

Soustřeďujeme se na komplexní vodohospodářská řešení dopravních staveb

▪ čistírny odpadních vodí ▪ vodovodní a kanalizační sítě ▪ úpravy vodotečí ▪ protipovodňová opatření ▪ hydrotechnické výpočty

Reference

Park Maxe van der Stoela v Praze 6

Součástí stavby Strahovského tunelu byla
i úprava městského parteru. Pod barokními Mariánskými hradbami vznikl po revitalizaci stávajícího pásu zeleně na ploše 4,5 ha nový park s rybníkem a oválnou inlinovou dráhou.

Technické služby města Olomouc

Služby externího podnikového ekologa, vedení a udržování environmentálního systému managementu dle ISO 14001, poradenská a konzultační činnost.

Plynovod MORAVIA

Zajištění dokumentace EIA, zpracování dendrologického průzkumu včetně stanovení ekologické újmy, zajištění přírodovědných průzkumů a biologického hodnocení.

SUDOP GROUP a.s.

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

© 2017 I Podmínky pro používání

Kde nás najdete: mapa

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku

u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 1390