Železniční stavby

Součástí našich projektů je řešení inženýrských staveb, zabezpečovacího
a sdělovacího zařízení

▪ projekty staveb a rekonstrukcí železničních tratí, uzlů a stanic, včetně mostů, tunelů a veškerých technologických zařízení ▪ překladiště, opravny a depa kolejových vozidel ▪ studie proveditelnosti, analýzy

Reference

Nové spojení Praha

Cílem této stavby bylo zvýšení kapacity přívodních železničních tratí do železniční stanice Praha hlavní nádraží pro osobní dopravu ze směrů Praha Libeň, Praha Vysočany a Praha Holešovice a zapojení železniční stanice Masarykovo nádraží do systému příměstské a městské železnice i od Vysočan; to vše doplněno o modernizací západní části železniční stanice Praha hl. n.

Čtyřkolejná železniční estakáda přes Masarykovo nádraží

Bezesporu nejzajímavější a nejsložitější mostní stavbou, architektonickou dominantou a tváří celé stavby Nového spojení v Praze, je železniční estakáda Masarykovo nádraží. Tento most převádí čtyřkolejnou železniční trať z Prahy hlavního nádraží do Libně a Vysočan.

Rekonstrukce železniční stanice Olomouc

Cílem stavby je zvýšení kvality a bezpečnosti železniční dopravy. Dále potom zkrácení jízdní doby přes železniční uzel se zvýšením traťové rychlosti až do hodnoty 160 km/hod a zajištění zvýšení komfortu cestujících při splnění požadovaných dopravně technologických požadavků.

SUDOP GROUP a.s.

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

© 2017 I Podmínky pro používání

Kde nás najdete: mapa

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku

u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 1390