Group Scheme
 
Economical Markers
 

Group turnover progress

Subsidiaries
 

Design and engineering services

SUDOP PRAHA a.s.
IČ: 25793349

www.sudop.cz

 

METROPROJEKT Praha  a.s.
IČ: 45271895

www.metroprojekt.cz

PUDIS a.s.

IČ: 45272891

www.pudis.cz

AED project, a.s.

IČ: 61508594

www.aedproject.cz

GeoTec-GS, a.s.

IČ: 25103431

www.geotec-gs.cz

Dopravoprojekt Brno a.s.

IČ: 46347488

www.dopravoprojekt.cz

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

IČ: 64610357

www.moravia.cz

Alfa 04 a.s.

IČ: SK35889853

www.alfa04.sk

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

IČ: SK2020524770

www.dopravoprojekt.sk

 

REMING CONSULT, a.s.

IČ: SK2020250958

www.reming.sk

 
Announcement

Shareholders Meeting Announcement

Kontakt:

Olšanská 1a

Praha 3

Kde nás najdete: mapa

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu

v Praze, oddíl B, složka 1390

SUDOP GROUP a.s.

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

© 2017 I Podmínky pro používání

Kde nás najdete: mapa

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku

u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 1390

SUDOP GROUP a.s.

Olšanská 1a, 130 80 Prague 3 

© 2017 I Use terms and conditions

How to find us: Map

The company is recorded in the Commercial Register at the Municipal Court in Prague, Section B, enclosure 1390