Silniční a dálniční stavby

Projektová činnost, inženýring, supervize, stavební dozor, studie proveditelnosti, kontrola a monitoring staveb spolufinancovaných zEU fondů

▪ dálnice, rychlostní komunikace, silnice ▪ mosty, tunely, protihlukové stěny ▪ městské, místní a účelové komunikace ▪ úrovňové a mimoúrovňové křižovatky ▪ doplňková a obslužná dopravní zařízení

Dceřinné společnosti

Reference

Křižovatka Rudná

Dálniční mimoúrovňová křižovatka v Ostravě-Svinov propojuje dálnici D1 se čtyřpruhovou silnicí I/11, která tvoří jižní obchvat Ostravy. Složitost stavby komplikoval fakt, že přímo prostorem křižovatky vede vícekolejná železniční trať. 

Most Apollo v Bratislavě

Nejnovější bratislavský most získal v roce 2006 prestižní mezinárodní ocenění Opal Award a slovenskou cenu Stavba roka.

Křižovatka Ladce - Sverepec

Na 10 km dlouhém úseku dálnice D1 se nachází jedna mimoúrovňová křižovatka a 35 mostních staveb.

SUDOP GROUP a.s.

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

© 2017 I Podmínky pro používání

Kde nás najdete: mapa

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku

u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 1390