O společnosti
 

Společnost SUDOP GROUP a.s. představuje spojení dlouholetých tradic v oblasti projektové a inženýrské činnosti s novými podnikatelskými aktivitami. Představuje skupinu firem, které působí v různých sférách a jejichž činnosti spolu v mnoha případech vzájemně souvisí anebo se doplňuje.

 

Původní projektová činnost je dnes soustředěna do několika dceřiných společností, které působí v oblasti dopravní infrastruktury, občanské a bytové výstavby, energetiky, výpočetní techniky a telekomunikací, ekologických staveb a geotechniky.

 

SUDOP GROUP a.s. zaujímá i výraznější postavení jako developer, a to jak komerčního tak i rezidenčního developmentu. Aktivně působí při vytváření a rozvíjení nových projektových záměrů a vyhledává vhodné investiční příležitosti v oblasti komerčních nemovitostí

i bytové výstavby.

 

Firmy ze skupiny jsou rovněž aktivní v realitní činnosti, údržbě a správně nemovitostí a zdravotnictví.

Historie
 

Více než padesátiletá historie společnosti začala v listopadu 1953, kdy jako samostatný útvar tehdejšího ministerstva dopravy vznikl

Státní ústav dopravního projektování (SUDOP), jehož hlavní náplní byly projekční práce v oblasti železniční dopravy. S postupem času

se zvyšoval počet zaměstnanců, rozšiřovaly se sféry činnosti, kromě pražského ústředí působila jednotlivá výrobní střediska po celé republice. Za dobu existence společnosti vytvořili její pracovníci stovky projektů, které významně ovlivnily dopravní možnosti v celé republice.

 

Když v roce 1989 došlo ke změně politických poměrů, tehdejší státní podnik se rozpadl na jednotlivé firmy, které dál pracovaly samostatně. Právním nástupcem původního Státního ústavu dopravního projektování se stal SUDOP PRAHA s.p. Jeho privatizace

v roce 1992 vedla nejen ke vzniku akciové společnosti SUDOP PRAHA a.s., ale rovněž k postupné změně struktury poskytovaných služeb a rozšiřování podnikatelských aktivit. Tyto změny vyústily v roce 1999 do restrukturalizace společnosti, která se pod novým názvem SUDOP GROUP a.s. stává představitelem skupiny firem působících v oblasti projektové, inženýrské a konzultační činnosti. Nové podnikatelské záměry v posledních letech byly zaměřeny zejména na rozvojové projekty, ale i do dalších oblastí podnikání jako je realitní činnost, rekonstrukce obytných i nebytových objektů, správa a údržba nemovitostí nebo výpočetní technika, nejnověji pak zdravotnictví.

Vedení společnosti
 

Představenstvo:

Ing. Jaroslav Vosáhlo
předseda představenstva

 

Ing. Jan Hromádka

místopředseda představenstva

Ing. František Lukeš

místopředseda představenstva

Ing. Stanislav Lín

člen představenstva

Ing. Jan Kout
člen představenstva

Ing. Jan Fidler

člen představenstva

Ing. Jan Sellner

člen představenstva

Ing. Tomáš Sláma

člen představenstva

JUDr. Jiří Hodek

člen představenstva

Dozorčí rada:

Ing. Tomáš Slavíček

předseda dozorčí rady

 

Ing. David Krása

člen dozorčí rady

 

Vedení společnosti:

Ing. Pavel Havlíček

generální ředitel

Ing. Petra Vanická

finanční ředitelka

Ke stažení
 

SUDOP GROUP a.s.

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

© 2017 I Podmínky pro používání

Kde nás najdete: mapa

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku

u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 1390