Městská hromadná doprava

Navrhujeme řešení jak stavební, tak technologické části dopravních systémů

▪ systémy městské hromadné dopravy ▪ tramvaje, metro, městské rychlodráhy  ▪ trolejbusové a autobusové tratě ▪ řešení stanic, dopravních uzlů a terminálů 

▪ dopravní dispečinky, depa, opravny

Reference

Pražské metro

Páteřní systém městské hromadné dopravy
v Praze. Zahájení provozu 9.5.1974. Provozovány 3 linky - A, B, C. 61 stanic, 65 km, nová trasa D v přípravě.

Stanice metra Střížkov

Nácestná stanice metra je umístěná u křižovatky ulic Vysočanská a Teplická. Součástí stanice je podchod pod ulicí Vysočanskou, který umožňuje bezbariérové překonání ulice Vysočanské

a zároveň vstup do budoucího obchodního centra na jižní straně ulice.

Tramvajová trať Hlubočepy - Barrandov

Účelem stavby je zabezpečení kvalitní a kapacitní hromadné dopravy do sídliště Barrandov a přilehlé spádové oblasti a nahradit nevhodnou doprava autobusy. Vyřešení kapacitní dopravy umožní další rozvoj celé oblasti Barrandova, který je řešením MHD limitován.

SUDOP GROUP a.s.

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

© 2017 I Podmínky pro používání

Kde nás najdete: mapa

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku

u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 1390