1/5
Podmínky pro používání

Provozovatelem internetových stránek www.sudop-group.cz (dále jen "internetové stránky") je společnost SUDOP GROUP a.s. (dále jen "Provozovatel"), která je výlučně oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat internetové stránky jinak než pro vlastní potřebu, a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek (dále jen Podmínky pro užívání). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat internetové stránky.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním těchto internetových stránek. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách.

Podmínky pro užívání jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky pro užívání byly zveřejněny dne 1. 8. 2011

SUDOP GROUP a.s.

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

© 2017 I Podmínky pro používání

Kde nás najdete: mapa

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku

u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 1390