Geologie

Poskytujeme komplexní geologické služby ve všech fázích stavebního procesu

▪ inženýrskogeologické průzkumy ▪ výpočtové parametry geologického prostředí 

▪ sanace objektů a svážných území ▪ akreditovaná zkušební laboratoř

Reference

Doly Bílina

Provádění geotechnického průzkumu, stabilitních výpočtů, geotechnického monitoringu a projektování geotechnických konstrukcí a sanačních opatření.

Modernizace železničních koridorů

Geotechnický a stavebně technický průzkum při plánování modernizace železničních koridorů. Geodetický dozor a geotechnický monitoring v průběhu realizace stavby.

Silniční obchvat Prahy - Cholupický tunel

Geotechnický dozor a monitoring pro zhotovitele stavby včetně služeb akreditované zkušební laboratoře.

SUDOP GROUP a.s.

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

© 2017 I Podmínky pro používání

Kde nás najdete: mapa

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku

u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 1390