Úvod
 

Naše skupina se v oblasti BIM pohybuje již řadu let a svou účastí se podílíme na jeho vývoji a implementaci v České republice.

Naše zkušenosti ve využívání metody uplatňujeme především v přípravné fázi – zpracování projektové dokumentace, ovšem vzhledem k tomu, že jsme i společností zabývající se provozem budov, veškeré procesy vnímáme i z pohledu investora a uživatele.

Metodu BIM využíváme jako prostředek umožňující zefektivnění celého procesu výstavby, od počátku zpracování investičního záměru, až po demolici objektu a jeho likvidaci. Tento proces trvá řadu let a mnohdy není konečný, z tohoto pohledu je metoda BIM vhodným prostředkem k optimalizaci pracovních procesů, výměny informací, aktualizaci a identifikaci veškerých definic a je tak ideální formou spolupráce v průběhu celého životního cyklu budovy mezi jednotlivými subjekty.

 
Aktivita

Jsme členy CZ BIM – odborné rady pro BIM, kde se aktivně podílíme na tvorbě standardů ČR jak v oblasti pozemních, tak dopravních staveb. Své zastoupení máme v expertní skupině pro BIM pod SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury), kde vyvíjíme standardy implementace BIM v oblasti dopravních staveb. Dále jsme členem skupiny ARI – asociace pro rozvoj infrastruktury, která působí jako think-tank soukromého sektoru pro oblast veřejné infrastruktury.

Členové naší skupiny se pravidelně účastní mnoha odborných konferencí, ať už jako diváci, nebo účinkující. V této roli jsme měli své zastoupení např. na Silniční konferenci, na akci BIM-DAY pořádané odbornou radou pro BIM, nebo na diskusních pořádaných pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Ministerstva dopravy.

 
Využití metody v rámci přípravné fáze – zpracování projektové dokumentace

BIM nevnímáme pouze jako zpracování 3D modelu, i když ten je pro snadný způsob využití veškerých informačních procesů optimální formou zpracování projektové dokumentace. Snažíme se využívat veškerý potenciál této metody i formou předávání a sdílení veškerých informací, které jsou obsaženy v parametrech jednotlivých prvků. Vhodnou definicí spolupráce – nastaveným standardem je možné sdílení informací efektivně uplatnit už v procesu zpracování projektové dokumentace. To vede ke zkvalitnění výsledného produktu a maximální eliminaci rizik, které mnohdy vyplynou až v průběhu výstavby.

S metodou BIM přichází i transparentní způsob přípravy dokumentace a my jsme na toto téma připraveni. Na našich pilotních projektech v rámci skupiny testujeme různé metody spolupráce a sdílení informací nejen mezi zpracovateli projektové dokumentace, ale i mezi projektantem, zhotovitelem a investorem. To nám odkrývá mnohá úskalí, se kterými se snažíme vypořádat. Testujeme různé typy softwarových nástrojů CDE tak, abychom našli optimální způsoby spolupráce, které bychom mohli využít u konkrétních projektů.

 
Využití metody v rámci prováděcí fáze – výměna informací, zpracování modelu skutečného provedení stavby

V rámci pilotního projektu využíváme metodu BIM i v navazující fázi – realizaci stavby a zpracování As-Built modelu (model skutečného provedení). Zde probíhá výměna informací mezi jednotlivými subjekty pomocí sdíleného informačního prostředí. Prošli jsme si definicí zadávacích podmínek tak, aby byla metoda BIM přínosem jak pro zpracování modelu skutečného provedení, tak pro realizaci stavby a kontrolní mechanismy na straně investora.

 
Pilotní projekty

Cílem pilotních projektů je zpětná smysluplná definice veškerých interních standardů, které budou aplikovány na ostatních projektech – to je potřeba si uvědomit. A uvědomujeme si to i my, proto jsou pro nás práce na pilotních projektech prioritou. Jedině tak totiž budeme moci investorovi nabídnout smysluplnou implementaci BIM metody tak, aby se mu případná investice mnohonásobně vrátila ať už v realizačním procesu, nebo v procesu užívání objektu.

Pilotní projekty vnímáme z různých pohledů – způsobem tvorby 3D modelu dle možností jednotlivých softwarových nástrojů, typem realizované stavby (pozemní stavba, liniová případně podzemní stavba, …), způsobem spolupráce a výměny informací, typem možného investora a jeho požadavků (ŘSD, SŽDC, soukromý investor, DPP, …).

V současné době pracujeme jak na interních pilotních projektech, do kterých investujeme vlastní prostředky, tak na pilotních projektech vypsaných Státním fondem dopravní infrastruktury – SFDI.

 
Aktuality

V současné době se v rámci skupiny Sudop Group začíná tvořit BIM pracovní tým, který bude mít přesah do všech typů projektů a staveb. Cílem je propojit poznatky z praxe napříč všemi projekty a docílit tak co nejkvalitnějšího provedení výsledného díla, ať už se bude jednat o projekty BIM či nikoliv.

V rámci společnosti se podařilo našim zaměstnancům získat BIM certifikaci Deutsche Bahn. Poznatky získané v rámci spolupráce v zahraničí budou přínosem i ve zpracování projektů pro investory v ČR.

Aktuální stav a vývoj BIM pilotních projektů ve skupině Sudop Group a.s.

SUDOP GROUP a.s.

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

© 2017 I Podmínky pro používání

Kde nás najdete: mapa

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku

u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 1390